فلسفه امتحان الهی

از موضوعاتی که در آیات قرآنی بسیار تذکر داده شده و در آن حدود بیست مرتبه این مسئله مطرح شده و بندگان را به آن متوجّه ساخته، موضوع آزمایش و امتحان است که حتی هدف خلقت، آزمایش انسان دانسته شده است. این امتحان الهی برای کشف امری برای خدا نیست؛ زیرا خداوند چیزی بر او پوشیده و پنهان نیست تا به وسیله آزمایش کشف شود، بلکه حکمت امتحان را میتوان در موارد ذیل خلاصه کرد:

منبع : بهشت برین |فلسفه امتحان الهی
برچسب ها : امتحان ,آزمایش ,امتحان الهی ,فلسفه امتحان