امر به معروف و نهی از منکر

مقدمه

بحث در امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مبانی نظری پیشگیری، به این علت است که اگر در احکام و دستورات قرآن دقت شود ارتکاب معروف در کلیه محیطهای مورد نظر در جرمشناسی با رعایت شرایط، اثری مطلوب دارد و حُسن رفتار، رعایت حقوق زن و شوهر و اولاد در محیط خانواده، آداب معاشرتها در محیط فرهنگی، عدالت اقتصادی و اجتماعی در محیط سیاسی و امثال آن در واقع عمل به معروف است و در مقابل آنچه موجب تزلزل و عدم استحکام محیطها میگردد، در مقوله منکرات جا میگیرند.

منبع : بهشت برین |امر به معروف و نهی از منکر
برچسب ها : معروف ,محیط